Culturele marketeers Meetup

07
Jun 2021
Monday
17:00

Ben jij een freelance marketing communicatiemedewerker of werkzaam in een kleine organisatie in de Nederlandse podiumkunsten? Sluit aan bij de maandelijkse Monday Marketeer Meetup. De meetup is bedoeld als informele manier om online bij elkaar te komen, elkaar te ondersteunen en good én bad practises met elkaar te delen.

Als marketeer ben je vaak een steun en toeverlaat voor andere mensen. Je doet je best om het werk van kunstenaars en dans- of theatermakers zo goed mogelijk voor de dag te brengen en je bekommert je om het wel en wee van een uiteenlopend publiek. Dagelijks krijg je te maken met verschillende artistieke werkprocessen en maatschappelijke thema’s. Mijn vraag is: wie begeleidt jou in dit geheel?

De culturele werkpraktijk kan grillig zijn. Vaak zijn er kleine budgetten, strakke deadlines, grote dromen en hoge verwachtingen. Om hier als professionals maar ook als mensen beter mee om te gaan organiseer ik maandelijks een check-in in de vorm van een gratis meetup. Wil jij hier aan mee doen? Stuur me een mail via info@lodymeijer.nl

Are you a freelance marketeer or working in a small organization in the Dutch performing arts? Join the monthly Monday Marketeer Meetup. This meetup is intended as an informal way to get together online, to support each other and to share good and bad practices with each other.

As a marketeer you are often a support and anchor for other people. You do your best to present the work of artists and dance or theater makers as well as possible and you care about the ups and downs of a diverse audience. You are dealing with different artistic work processes and social themes on a daily basis. My question is: who is guiding you?

Cultural work practices can be erratic. There are often small budgets, tight deadlines, big dreams and high expectations. To deal with this as professionals but also as humans, I organize a monthly check-in in the form of a free meetup. Do you want to participate in this? Sent me an email at info@lodymeijer.nl